ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಂಗಳೂರು ಡಿ.17: ಡೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಕಾನೂನು ತರಬೇತುದಾರರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕದ್ರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಡೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ...
Report of the Expert Committee meeting

Report of the Expert Committee meeting

First consultation meeting to introduce 2020-2023 Paralegal Project at Uttara Kannada, Dharwad, Bagalkote and Bellary Districts, conducted to get suggestions for implementation of the Project. Meeting was held on 05th Nov 2020. Expert Committee Members: Mrs. Vani...